Mr. J. de Nef

Jan DE NEF studeerde rechten in Antwerpen en aan de University of Sussex (Verenigd Koninkrijk), waarna hij in 1996 het kantoor van Mter. Leo VAN HUMBEECK vervoegde.

Bij de pleitwedstrijd Ridder René Victor behaalde hij de prijs van de Oud-Voorzitters van de Vlaamse Conferentie, waarna hij deel heeft genomen aan de Pleitwedstrijd te ’s-Hertogenbosch (Nederland).

In 2002-2003 was Jan DE NEF verantwoordelijke voor de permanente vorming binnen het bestuur van de Vlaamse Conferentie.

Hij bleef trouw medewerker van zijn patroon tot deze in 2007 de Balie heeft verlaten.

Jan DE NEF heeft ervaring en deskundigheid opgebouwd in een veelzijdige advocatenpraktijk, waarin de nadruk ligt op verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, strafrecht, familierecht en handelsrecht.

Tot zijn cliënteel behoren verzekeraars, particulieren en KMO’s.

Hij is Voorzitter van het Comité voor Beroepen van de Koninklijke Belgische Korfbalbond en heeft daardoor een bijzondere interesse in het sportrecht.

Daarnaast is hij bestuurslid bij de Verzekeringsjuristen en werd hij verkozen tot afgevaardigde van de Antwerpse Balie bij de OVB (Orde der Vlaamse Balies).

  *verplichte velden

  Voeg indien mogelijk relevante documenten (dagvaarding) toe:

  Bel de intakebalie

  03 808 38 59

  • WhatsApp : 0474 60 05 34

   

  Openingstijden intakebalie

  Maandag – donderdag 08.00 tot 20:00 uur
  Vrijdag: 08.00 tot 18:00 uur
  Zaterdag: 12.00 tot 16:00 uur
  Zondag: 12.00 tot 16.00 uur