Mr. P. Mortier

Over de advocaat

Mr. Paul MORTIER werd geboren te SINT NIKLAAS op 26 mei 1964.

Hij studeerde aan het College (SJKS) te Sint-Niklaas en aan de VUB. Hij is advocaat bij de Balie te DENDERMONDE sedert 1989.

Mr. MORTIER was Voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van de Balie te DENDERMONDE van 1993-1995, waarvan hij ook jaren bestuurslid was.

Sedert 2001 maakt hij ononderbroken deel uit van de Raad van Orde van de Balie te DENDERMONDE. Hij was hiervan o.m. Secretaris van de Orde en Vice-Stafhouder. Op 7 juni 2012 werd hij verkozen tot Stafhouder van de Balie van het gerechtelijk arrondissement DENDERMONDE.

Hij zetelde tevens vele jaren in de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en is verder lid van diverse commissies binnen de Vlaamse Orde van Advocaten en de Balie te DENDERMONDE.

Mr. MORTIER is lokaal ombudsman binnen de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur (meer info : http://oca.ligeca.be/nl)

Op 28.09.1999 werd hij benoemd tot plaatsvervangend Politierechter bij de Politierechtbank te SINT NIKLAAS, ambt dat hij tot op heden bekleedt.

Mr. MORTIER heeft een zeer ruime ervaring met dossiers aangaande verkeers- en verzekeringsrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, strafrecht, handelsrecht, huurgeschillen, medeëigendom evenals personen- en familierecht.

Reeds in 1999 –als één van eersten- werd hij opgeleid tot bemiddelaar in familiezaken. Inmiddels is hij door de federale bemiddelingscommissie zowel erkend als bemiddelaar in familiezaken evenals bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. (meer info : http://www.bemiddeling-justitie/nl/index.html)

Mail uw vraag

  *verplichte velden

  Voeg indien mogelijk relevante documenten (dagvaarding) toe:

  Bel de intakebalie

  052 280 170

  • WhatsApp : 0474 60 05 34

  Openingstijden intakebalie

  Maandag – donderdag 08.00 tot 20:00 uur
  Vrijdag: 08.00 tot 18:00 uur
  Zaterdag: 12.00 tot 16:00 uur
  Zondag: 12.00 tot 16.00 uur

  .